Podučavanje analize podataka za doktorande i znanstvene asistente

Podučavanje analize podataka za doktorande i znanstvene asistente

Podučavanje analize podataka za doktorande i znanstvene asistente

Analiza podataka važan je dio svakog znanstvenog rada. Bilo da se radi o disertaciji ili znanstvenom radu, bitno je znati prave metode za analizu podataka. Ali nema svaki diplomirani student ili znanstveni asistent potrebno znanje za provođenje solidne analize. Statističko savjetovanje i analiza podataka Leonardo Miljko nudi podršku onima kojima je potrebna pomoć u analizi podataka.

 

Savjeti pokrivaju širok raspon tema, od osnova deskriptivne i eksplorativne statistike do induktivne statistike i izračuna vjerojatnosti. Pokrivene discipline su ekonometrija, psihologija, empirijska društvena istraživanja, biometrija, epidemiologija, klinička biologija, kemija, geologija, meteorologija, zdravstveni menadžment, sportska znanost, medicina, psihologija, sociologija i ekonomija.

Savjet također uključuje odabir postupka ispitivanja i provjeru pretpostavki kao što je pretpostavka normalne distribucije. Raspravlja se o tipičnim poteškoćama s kojima se studenti susreću i daju se savjeti za kompetentnu podršku i ilustraciju istraživačkih pitanja.

Leonardo Miljko nudi i pomoć pri analizi podataka koristeći SPSS, AMOS i Excel. Tipične teme uključuju funkcije distribucije, Kendallovu analizu podudarnosti, normalnu distribuciju, teorem središnje granice, optimalnu veličinu uzorka, testnu statistiku, regresiju, multilinearnu regresiju, unakrsne tablice, korelaciju ranga (Kendall Tau), korelacijsku analizu i analizu varijance.

Analiza podataka važan je dio istraživačkog procesa i Leonardo Miljko može pomoći u njenom svladavanju. Savjeti i podrška omogućuju doktorandima i znanstvenim asistentima provođenje čvrstih i pouzdanih analiza.

Ključne riječi:
Analiza podataka, statističko savjetovanje, SPSS, AMOS, Excel, normalna distribucija, postupci testiranja, regresija, korelacijska analiza, analiza varijance

Metatekst:
Statističko savjetovanje i analiza podataka Leonardo Miljko nudi podršku u analizi podataka koristeći SPSS, AMOS i Excel.


"Korišteni izvor: ChatGPT"

Kontakt

Statistische Beratung und Datenanalyse Leonardo Miljko gew.
Zum Alten Hofgarten 21,
DE-94405 Landau an der Isar
Tel.: +49-178-8955-751
Viber/WhatsApp: +387-63-997-996
Statistische Beratung und Datenanalyse Leonardo Miljko gew.
Alle Bewertungen
Erfahrungen & Bewertungen zu Statistische Beratung und Datenanalyse

 

Erfahrungen & Bewertungen zu Statistische Beratung und DatenAnalyse